• BMI kalkulačka
  • BMI & BMR kalkulačka

    Na začiatku cesty za úspechom v transformácii vášho tela odporúčame zmerať si hodnoty BMI (Body Mass Index) a BMR (Basal Metabolic Rate). Napovedia vám hlavne, v akej kategórii sa nachádzate, čo sa týka vašej súčasnej váhy a kalorického výdaju. Od týchto informácii by ste sa mali odvíjať pri ďalšom napredovaní a správnom nastavení stravovacieho a fitness programu. […]